PDM „UNIDROG” Sp.z o.o. realizuje projekt  nr POIR.03.02.02-00-1505/18 pn.: „Wdrożenie technologii produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej ze zwiększoną ilością destruktu z asfaltem fluksowanym” w ramach  Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt zakłada rozbudowę przedsiębiorstwa i rozpoczęcie produkcji  mieszanki mineralno-asfaltowej ze zwiększoną ilością destruktu z asfaltem fluksowanym . Niezbędnym do uruchomienia produkcji nowych produktów jest  zakup nowoczesnej Wytwórni Mas Bitumicznych oraz urządzeń wchodzących w skład ciągu technologicznego całej linii produkcyjnej.

Celem projektu jest  wdrożenie w Przedsiębiorstwie Drogowo-Mostowym „UNIDROG” Sp.z o.o. technologii produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej ze zwiększoną ilością destruktu z asfaltem fluksowanym.

Planowane efekty:

– rozszerzenie oferty sprzedażowej,

– wdrożenie innowacyjnego sposobu produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej ze zwiększoną ilością destruktu z asfaltem fluksowanym.

Wartość projektu: 9 990 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 5 994 000,00 zł

UNIDROG SP. Z O.O.

Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe UNIDROG sp. z o.o. powstało w 1994 roku jako firma rodzinna, tworząc od podstaw swoje struktury kapitałowe i organizacyjno – techniczne. Firma mieści się w Grajewie, województwo podlaskie, przy drodze nr 65, w pobliżu budowanej drogi S-61 Via Baltica, przy projektowanej drodze S-16 i S-19 Via Carpatia.

PDM UNIDROG sp. z o.o. oraz zależne kapitałowo Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych sp. z o.o. posiadają stabilną, doświadczoną i dobrze wyszkoloną kadrę techniczno – inżynierską, ekonomiczno – finansową oraz wykwalifikowaną załogę. Dysponuje nowoczesnym parkiem sprzętowo – transportowym, bazą techniczną oraz wygodnym zapleczem administracyjno – socjalnym