O nas

Historia

Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe UNIDROG sp. z o.o. powstało w 1994 roku jako firma rodzinna, tworząc od podstaw swoje struktury kapitałowe i organizacyjno – techniczne. Siedzibą spółki jest miasto Grajewo leżące na skraju Pojezierza Suwalsko – Augustowskiego oraz Pojezierza Mazurskiego w obrębie drogi krajowej nr 61 i 65 w województwie podlaskim.

Teren działania

Terenem działania firmy jest obszar Polski, a szczególnie województwa:

  • podlaskie,
  • warmińsko – mazurskie,
  • mazowieckie.

Zaplecze

PDM UNIDROG sp. z o.o. oraz zależne kapitałowo Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych sp. z o.o. posiadają stabilną, doświadczoną i dobrze wyszkoloną kadrę techniczno – inżynierską, ekonomiczno – finansową oraz wykwalifikowaną załogę. Dysponuje nowoczesnym parkiem sprzętowo – transportowym, bazą techniczną oraz wygodnym zapleczem administracyjno – socjalnym.